MİSYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda benimsediğimiz prensiplere bağlı üstlendiği görevleri kalite, uygun süre ve uygun fiyat politikasıyla üstün bir başarı ile yürütmek, müşteri odaklı olup müşterilerimiz tarafından aranan bir firma olmak ve çalışanların bir parçası olmaktan gurur duyacağı bir şirket olmak misyonu ile aşağıdaki prensiplerimize bağlı kalmak..

• Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

• Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,

• Birbiri ile ilişkili süreçleri, NE-KA Mühendisliğin, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

• Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,

• Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

• Genel ve mesleki etiklerden ödün vermemek,

• Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına gerekli hassasiyeti göstermek.

• Müşterilerimize ve ortaklarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,

• Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,

• İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak,

• NE-KA Mühendislik üyelerinin, tüm seviyelerde, organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin NE-KA Mühendisliğin kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,

• Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya özen göstermek,

• Rekabet avantajımızı ve kârımızı; kendi yönetimsel ve teknik becerilerimizin mükemmelleştirilmesinde

TOP