KALİTE POLİTİKAMIZ

NEKA MÜHENDİSLİK olarak amacımız

• "Sektörel pazarda “en yüksek kalite, en uygun süre ve en uygun fiyat” politikasına bağlı kalarak, müşterilerimizin belirlenen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, Bu doğrultuda yönettiğimiz tüm süreçlerde sürekli geliştirme ve iyileştirme yapmayı,
• Süreçlerin sürekli revize edilmesinde çalışanlarımızın da bilgi ve becerilerinin de arttırılması gerektiğinin bilincinde olarak onları desteklemeyi ve eğitim olanakları sağlamayı,
• Müşterilerimiz tarafından tanımlanan kalitede, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler sağlayarak, bu amaçla tüm çalışanların katkısıyla, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, proses, ürün ve hizmet kalitesini geliştirecek, alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirmeyi temin edecek ve Türkiye'de ve dış pazarlarda tanınır, güvenilir bir marka olmayı,
• Yasa ve mevzuat şartlarına uymayı,
• ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 ile ilgili standart şartlarına uymayı,
• Personele, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak iş güvenliği öncelikli çalışmayı,
• Tedarikçi, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlulukları hakkında bilgilendirmeyi,
• Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamayı,
• Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı,
• Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi,
görev bilir, taahhüt eder ve kalite politikamız olarak benimseriz.

TOP